ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารแทนคุณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 1 สิงหาคม 2552
งบประมาณ : 25,292,500 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.45 KB
ข้อมูลเพิ่มเติม :
 
 
 
 
อาคาร 5 ชั้น