ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เสาธงชาติ และ ธงประจำโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ : 1,200,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 371.7 KB
ข้อมูลเพิ่มเติม :