ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
01แผนประมาณการเบิกจ่าย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.7 KB
02ขอซื้อของเร่งด่วน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.33 KB
03บันทึกข้อความยืมเงิน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.49 KB
04แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.16 KB
05เอกสารล้างหนี้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.03 KB
06ใบเบิกไปราชการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47 KB
07ใบเบิกนักเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46 KB
08ใบสำคัญรับเงิน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.5 KB
09ตารางวิทยากร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.5 KB
แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน นร.01
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 112.56 KB
บันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินกิจกรรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34 KB