ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื่องจากมีประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวข้องกับวิกฤตการณ์จ (อ่าน 187) 18 มี.ค. 63
ประกาศสอบราคาจ้างประกันภัยอุบัติเหตุของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 93) 10 มี.ค. 63
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 223) 03 มี.ค. 63
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 324) 03 มี.ค. 63
การเตรียมและการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้แข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 (อ่าน 296) 06 ธ.ค. 62
ข้อมูลที่พักใกล้ดรงโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ ศูนย์แข่งขันเรียนรวม (อ่าน 453) 11 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1687) 06 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 (ประเภททั่วไป) ปีการศึ (อ่าน 1536) 04 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 2104) 31 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบศักยภาพ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาแีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (ประเภททั่วไป) ** (อ่าน 1356) 30 มี.ค. 62
(อ่าน 676) 30 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบศักยภาพ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาแีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (ประเภททั่วไป) ** (อ่าน 958) 30 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบศักยภาพ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาแีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (ประเภททั่วไป) ** (อ่าน 898) 30 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบศักยภาพ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาแีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (ประเภททั่วไป) ** (อ่าน 1128) 30 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบศักยภาพ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาแีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (ประเภททั่วไป) ** (อ่าน 807) 30 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบศักยภาพ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาแีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (ประเภททั่วไป) ** (อ่าน 853) 30 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 **ประเ (อ่าน 1780) 25 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 **ประเ (อ่าน 1201) 25 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ความสามารถพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2 (อ่าน 642) 24 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ความสามารถพิเศษ ฟุ(ตซอล)เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีกา (อ่าน 483) 24 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ความสามารถพิเศษ (ฟุตซอล) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีก (อ่าน 434) 24 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบโควต้าโรงเรียนเดิม "แผนการเรียนศิลป์-สังคม" (อ่าน 557) 25 ก.พ. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบโควต้าโรงเรียนเดิม "แผนการเรียนศิลป์-จีน" (อ่าน 522) 25 ก.พ. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบโควต้าโรงเรียนเดิม "แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ" (อ่าน 499) 25 ก.พ. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบโควต้าโรงเรียนเดิม "แผนการเรียนคณิต-วิทย์" (อ่าน 676) 25 ก.พ. 62
ประกาศ "การรับย้ายนักเรียนระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562" (อ่าน 586) 25 ก.พ. 62
ประกาศ "การรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562" (อ่าน 915) 30 ม.ค. 62
ประกาศ "การรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562" (อ่าน 1206) 30 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ครั้งที่ 1 Fun Run P.K.S. 1ST" (อ่าน 967) 11 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 (โรงเรียนเดิม) (อ่าน 1862) 04 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1600) 04 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 2235) 03 เม.ย. 61
ประกาศรับย้ายนักเรียน ชั้น ม.2,3,5,6 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1345) 03 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 2293) 30 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 2300) 30 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกความสามารถพิเศษ เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1848) 28 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1494) 27 มี.ค. 61
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.4 (โรงเรียนเดิม) (อ่าน 1923) 23 มี.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 2131) 13 ก.พ. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 2370) 13 ก.พ. 61