ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ (อ่าน 50) 18 ก.พ. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชา สุขศึกษา (อ่าน 81) 08 ก.พ. 64
ขยายเวลาการขอสอบแก้ 0 ร มส และ มผ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 90) 04 ก.พ. 64
ประกาศการ การเลื่อนกำหนดสอบคักเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 152) 22 ม.ค. 64
การขอสอบแก้ตัว 0 ร มสและ มผ ครั้งที่2 ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 203) 11 ม.ค. 64
ขยายเวลาการของสอบแก้ตัว 0 ร มส มผ ครั้งที่1 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3199) 24 ธ.ค. 63
ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาสุขศึกษา (อ่าน 3206) 24 ธ.ค. 63
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย (อ่าน 3279) 30 พ.ย. 63
ผู้ชนะประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ (อ่าน 3620) 10 ก.ค. 63
เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ (อ่าน 3927) 02 ก.ค. 63
สอบราคาจ้างตรวจสุขภาพของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3677) 30 มิ.ย. 63
ตารางเรียนกลุ่ม B เลขที่ คู่ ภาคเรียนที่ 1/63 (อ่าน 3900) 28 มิ.ย. 63
ตารางเรียนกลุ่ม A เลขที่ คี่ ภาคเรียนที่ 1/63 (อ่าน 3817) 28 มิ.ย. 63
กำหนดการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4013) 25 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4126) 11 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4659) 09 มิ.ย. 63
รายการที่ขออนุมัติจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา (อ่าน 3729) 05 มิ.ย. 63
แนวทางการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ (กรณีโรงเรียนมีการจัดสอบ) (อ่าน 3609) 05 มิ.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทความสามารถพิเศษ (อ่าน 3658) 04 มิ.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทความสามารถพิเศษ (อ่าน 3552) 04 มิ.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทความสามารถพิเศษ (อ่าน 3426) 04 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3488) 19 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3619) 19 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3593) 19 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3839) 19 พ.ค. 63
เนื่องจากมีประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวข้องกับวิกฤตการณ์จ (อ่าน 4123) 18 มี.ค. 63
ประกาศสอบราคาจ้างประกันภัยอุบัติเหตุของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3688) 10 มี.ค. 63
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4098) 03 มี.ค. 63
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 5680) 03 มี.ค. 63
การเตรียมและการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้แข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 (อ่าน 3903) 06 ธ.ค. 62
ข้อมูลที่พักใกล้ดรงโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ ศูนย์แข่งขันเรียนรวม (อ่าน 4054) 11 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 5344) 06 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 (ประเภททั่วไป) ปีการศึ (อ่าน 5192) 04 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 5695) 31 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบศักยภาพ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาแีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (ประเภททั่วไป) ** (อ่าน 4994) 30 มี.ค. 62
(อ่าน 3991) 30 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบศักยภาพ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาแีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (ประเภททั่วไป) ** (อ่าน 4370) 30 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบศักยภาพ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาแีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (ประเภททั่วไป) ** (อ่าน 4285) 30 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบศักยภาพ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาแีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (ประเภททั่วไป) ** (อ่าน 4527) 30 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบศักยภาพ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาแีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (ประเภททั่วไป) ** (อ่าน 4282) 30 มี.ค. 62