ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.4 (โรงเรียนเดิม)
ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
มารายงานตัวในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.

**ทั้งนี้หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ โรงเรียนจะดำเนินการแจ้งนักเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรองมารายงานตัวเป็นลำดับต่อไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,19:01   อ่าน 1737 ครั้ง