ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียน ของนักเรียนที่ย้ายเข้าม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 (อ่าน 217) 31 พ.ค. 64
รายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 610) 31 พ.ค. 64
รายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 1046) 31 พ.ค. 64
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 585) 24 พ.ค. 64
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนย้ายเข้า ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 468) 21 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม (อ่าน 425) 20 พ.ค. 64
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถพิเศษ ชั้น ม1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 290) 20 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียน (ทั่วไป) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 720) 18 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบศักยภาพ ความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 423) 18 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบศักยภาพ ความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 280) 18 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบศักยภาพนักเรียน (รอบทั่วไป)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 407) 18 พ.ค. 64
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 (อ่าน 999) 30 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อ ม.4 (ประเภทนักเรียนเดิม) ให้นักเรียนที่มีรายชื่อ มารายงานตัว ในวันที่2 พฤษภาคม 2564 เวลา 8:30 น. หากไม่มาจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อในระดับ มัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ (อ่าน 833) 10 เม.ย. 64