ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1667) 29 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 5221) 28 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควต้า นักเรียนโรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 166) 25 มี.ค. 66
ประกาศ ข้อปฏิบัติสำหรับวันสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ( 25 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 ) (อ่าน 163) 24 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 568) 20 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 111) 16 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 260) 16 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ประเภทความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 159) 14 มี.ค. 66
ขอเชิญร่วมงาน สัตตบงกชนิทรรศ 2565 “Sattabongkoch Open House 2022” เปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่อนาคต (อ่าน 415) 31 ม.ค. 66
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 552) 18 ม.ค. 66
กำหนดตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 307) 20 ธ.ค. 65
พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี (อ่าน 304) 25 พ.ย. 65
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 35598) 07 ต.ค. 65
แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 และ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1827) 19 ก.ย. 65
ผลการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร วันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 (อ่าน 709) 19 ส.ค. 65
ประชุมทำความเข้าใจคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (อ่าน 496) 16 ส.ค. 65
ประกาศเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร (อ่าน 543) 03 ส.ค. 65
เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ (อ่าน 568) 26 ก.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ (อ่าน 653) 18 ก.ค. 65
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ชาย / หญิง (อ่าน 702) 05 ก.ค. 65
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 891) 19 มิ.ย. 65
รับสมัครแม่บ้าน (อ่าน 823) 02 มิ.ย. 65
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง "วันพบครู ดูแลลูก" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 856) 26 พ.ค. 65
ปฏิทินการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ เปิดเรียน (อ่าน 1573) 11 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1510) 22 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1052) 22 เม.ย. 65
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 10278) 11 เม.ย. 65
แนวปฏิบัติในการมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1351) 01 เม.ย. 65
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ รับสมัครนักเรียนรอบยื่นความคำนง ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1419) 30 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์มอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 451) 28 มี.ค. 65
ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4186) 24 ก.พ. 65
ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4462) 24 ก.พ. 65
ระบบรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ (อ่าน 4248) 27 พ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์การรับสำเนา ปพ.6 ฉบับจริงรูปแบบออนไลน์ (อ่าน 4223) 11 พ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์แจ้งนักเรียน ครู และบุคลากรทุกคน (อ่าน 4275) 11 พ.ย. 64
กำหนดการฉีดวัคซีน Pfizer ให้แก่นักเรียนโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (อ่าน 4128) 11 พ.ย. 64
รับสมัครคนสวน (อ่าน 3955) 09 พ.ย. 64
กำหนดการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4181) 29 ต.ค. 64
กำหนดการฉีดวัคซีน Pfizer ให้แก่นักเรียนโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (อ่าน 4151) 29 ต.ค. 64
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 15340) 27 ต.ค. 64
กำหนดการฉีดวัคซีน Pfizer ให้แก่นักเรียนโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 (อ่าน 4305) 21 ต.ค. 64
แผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4131) 16 ก.ย. 64
รายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียน ของนักเรียนที่ย้ายเข้าม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 (อ่าน 4363) 31 พ.ค. 64
รายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 4846) 31 พ.ค. 64
รายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 5240) 31 พ.ค. 64
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4607) 24 พ.ค. 64
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนย้ายเข้า ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4430) 21 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม (อ่าน 4396) 20 พ.ค. 64
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถพิเศษ ชั้น ม1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4232) 20 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียน (ทั่วไป) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4707) 18 พ.ค. 64