ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1460) 15 ก.พ. 60
ประกาศ นักเรียนสามารถดูผลการเรียนได้ที่เมนู "ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2559" (อ่าน 2938) 22 ต.ค. 59
กำหนดการสอบแก้ตัว 0,ร ปลายภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 2137) 30 ก.ย. 59
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1393) 16 ก.ย. 59
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหนาที่ครูผู้สอน (อ่าน 1372) 03 ส.ค. 59
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1290) 22 ก.ค. 59
ตัวแทนนักกีฬาฟุตซอลโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8 ณ จัง (อ่าน 1806) 02 ก.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนแยกห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 1989) 30 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนแยกห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 2489) 30 เม.ย. 59
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอก คอมพิวเตอร์ (อ่าน 1403) 26 เม.ย. 59
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอก สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 1345) 26 เม.ย. 59
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาจีน (อ่าน 1197) 26 เม.ย. 59
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอก คณิตศาสตร์ (อ่าน 1350) 26 เม.ย. 59
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาไทย (อ่าน 1325) 26 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ (อ่าน 1314) 10 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 1309) 10 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน (อ่าน 1157) 10 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย (อ่าน 1058) 10 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ (อ่าน 1122) 10 เม.ย. 59
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 และ 4 ในวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559 (อ่าน 1906) 10 เม.ย. 59
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 1410) 05 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงสร้างศิลป์-สังคม (อ่าน 1612) 01 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงสร้างศิลป์-ภาษา (อ่าน 1465) 01 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงสร้างศิลป์-คำนวณ (อ่าน 1577) 01 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงสร้างวิทย์-คณิต (อ่าน 1985) 01 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ (อ่าน 1492) 01 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับฉลากระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นอกขตพื้นที่ (อ่าน 1778) 01 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นอกเขตพื้นที่ (อ่าน 2019) 01 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับฉลากระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเขตพื้นที่ (อ่าน 2122) 01 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเขตพื้นที่ (อ่าน 2462) 01 เม.ย. 59
ประกาศ นักเรียนสามารถดูผลการเรียนได้ที่เมนู "ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2558" (อ่าน 1635) 30 มี.ค. 59
สอบราคาจ้างการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อการสนทนา (อ่าน 1060) 30 มี.ค. 59
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 1189) 08 ก.พ. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ (อ่าน 1133) 03 ก.พ. 59
รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 1284) 28 ม.ค. 59
ประกาศ นักเรียนสามารถดูผลการเรียนได้ที่เมนู "ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2558" (อ่าน 2763) 16 ต.ค. 58
กำหนดการประกาศผลสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 (อ่าน 3426) 25 ก.ย. 58
ติว GAT/PAT ครั้งที่ 1 วันที่ 28,29,30 กันยายน และวันที่ 1 ตุลาคม 2558 (อ่าน 1479) 25 ก.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 1253) 25 ส.ค. 58
สอบ ราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 1385) 11 ส.ค. 58