ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 1497) 05 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงสร้างศิลป์-สังคม (อ่าน 1695) 01 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงสร้างศิลป์-ภาษา (อ่าน 1522) 01 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงสร้างศิลป์-คำนวณ (อ่าน 1644) 01 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงสร้างวิทย์-คณิต (อ่าน 2060) 01 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ (อ่าน 1547) 01 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับฉลากระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นอกขตพื้นที่ (อ่าน 1854) 01 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นอกเขตพื้นที่ (อ่าน 2081) 01 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับฉลากระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเขตพื้นที่ (อ่าน 2185) 01 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเขตพื้นที่ (อ่าน 2536) 01 เม.ย. 59
ประกาศ นักเรียนสามารถดูผลการเรียนได้ที่เมนู "ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2558" (อ่าน 1691) 30 มี.ค. 59
สอบราคาจ้างการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อการสนทนา (อ่าน 1129) 30 มี.ค. 59
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 1242) 08 ก.พ. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ (อ่าน 1182) 03 ก.พ. 59
รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 1344) 28 ม.ค. 59
ประกาศ นักเรียนสามารถดูผลการเรียนได้ที่เมนู "ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2558" (อ่าน 2830) 16 ต.ค. 58
กำหนดการประกาศผลสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 (อ่าน 3473) 25 ก.ย. 58
ติว GAT/PAT ครั้งที่ 1 วันที่ 28,29,30 กันยายน และวันที่ 1 ตุลาคม 2558 (อ่าน 1540) 25 ก.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 1303) 25 ส.ค. 58
สอบ ราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 1446) 11 ส.ค. 58
แจ้งการหยุดเรียน ในวันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2558 (อ่าน 1387) 09 ก.ค. 58
สอบราคาจ้างรถบัสไม่ประจำทาง 50 ที่นั่ง (อ่าน 1423) 07 มิ.ย. 58
สอบราคาจัดซื้อพัสดุสำนักงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา (อ่าน 1201) 03 มิ.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาคหกรรม (อ่าน 1317) 26 พ.ค. 58
แจ้งกำหนดการเรียนเสริมพิเศษ (วันเสาร์) ระดับชั้น ม.1 - ม.6 (อ่าน 1466) 19 พ.ค. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1-6 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1920) 19 พ.ค. 58
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกคหกรรม 1 อัตรา (อ่าน 1417) 14 พ.ค. 58
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาสุขศึกษา (อ่าน 1313) 27 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาสุขศึกษา (อ่าน 1345) 25 เม.ย. 58
แจ้งกำหนดการวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ วันที่ื 14-15 พ.ค.2558 การแต่งกายชุดนักเรียน (อ่าน 2049) 08 เม.ย. 58
แจ้งกำหนดวันเรียนปรับพื้นฐาน ม.1และม.4 วันที่ 27-30 เม.ย.2558และวันที่ 6,7,8,11,12,13 พ.ค. 2558 (อ่าน 1658) 08 เม.ย. 58
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกสุขศึกษา 1 อัตรา (อ่าน 1487) 05 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 (ศิลป์-สังคม) (อ่าน 1620) 05 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 (ศิลป์-ภาษา) (อ่าน 1615) 05 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 (ศิลป์-คณิต) (อ่าน 1488) 05 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 (วิทย์-คณิต) (อ่าน 1824) 05 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับสลากเข้าเรียน ระดับชั้น ม.1 (นอกเขตฯ) (อ่าน 1704) 05 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 (ในเขตฯ) (อ่าน 2813) 05 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 (นอกเขตฯ) (อ่าน 2331) 05 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 (ความสามารถพิเศษ) (อ่าน 1548) 05 เม.ย. 58