ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ทดสอบศักยภาพนักเรียนชั้นม.1 ในเขตพื้นที่บริการ (อ่าน 1272) 25 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ทดสอบศักยภาพชั้นม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ (อ่าน 1356) 25 มี.ค. 57
ประกาศ เลื่อนกำหนดการปรับพฤติกรรมนักเรียน (มาสายและถูกตัดคะแนนความประพฤติ) (อ่าน 1247) 05 มี.ค. 57
รับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษประเภทฟุตซอล ชั้นม.1 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1256) 25 ก.พ. 57
ตารางแผนงานปัจฉิมนิเทศ (อ่าน 1536) 24 ก.พ. 57
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการพิธีแจกประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นม.3และงานปัจฉิมนิเทศสังสรรค์แสดงความยินดีปีกา (อ่าน 1154) 24 ก.พ. 57
แจ้งเปลี่ยนแปลง ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 2/2556 (อ่าน 1151) 24 ก.พ. 57
รายละเอียดระเบียบการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1752) 28 ม.ค. 57
ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ ปีการศึกษา 2557 คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด (อ่าน 2476) 27 ม.ค. 57
ประกาศเรื่องขอเลื่อนการแข่งขันกิจกรรม"โบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 1"จากวันที่ 26 ม.ค.57เป็น9 มี.ค.57 (อ่าน 1116) 22 ม.ค. 57
ดำเนินการจ่ายใบประกาศผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2556 (อ่าน 1216) 25 ธ.ค. 56
ประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 1136) 13 พ.ย. 56
นักเรียนวงโยธวาทิตเข้าค่ายฝึกซ้อมระหว่างวันที่ 8-21 ต.ค. 2556 ที่ร.ร.ปทุมคงคา (เอกมัย) (อ่าน 1240) 09 ต.ค. 56
กำหนดการวันพบครูดูแลลูกภาคเรียนที่ 2/2556 วันที่ 10 พ.ย. 2556 ณ หอประชุมสมาคมยิ่งชวน (อ่าน 1201) 09 ต.ค. 56
กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-27 ต.ค. 2556 เปิดภาคเรียนที่ 2 วันที่ 28 ต.ค. 2556 (อ่าน 1202) 09 ต.ค. 56
ประกาศให้นักเรียนที่ติด 0 ร ดำเนินการแก้ไขกับครูประจำวิชาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2556 (อ่าน 1821) 07 ต.ค. 56
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างเอกวิชาฟิสิกส์และเอกวิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน 1369) 27 ก.ย. 56
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ(มส.)ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1787) 18 ก.ย. 56
ปฏิทินวิชาการและตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1307) 10 ก.ย. 56
อ่านประวัติรองผู้อำนวยการโรงเรียน นางยุวดี เกษตรสมบูรณ์ (อ่าน 1478) 14 ส.ค. 56
เชิญอ่านคำถวายพระพรจากผู้อำนวยการโรงเรียน เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 2193) 09 ส.ค. 56
รับสมัครครูอัตราจ้าง คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา (อ่าน 1373) 18 มิ.ย. 56
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่อนุญาตให้เลื่อนชั้น ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 2148) 08 พ.ค. 56
รายชื่อนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 (อ่าน 1315) 07 พ.ค. 56
เรียนปรับพื้นฐาน ในวันที่ 7 - 10 พฤษภาคม 2556 (อ่าน 1479) 29 เม.ย. 56
ประกาศสอบราคา ซื้อโทรทัศน์สี 46 นิ้ว (อ่าน 1375) 06 เม.ย. 56
ประกาศผลการสอบราคาครูต่างชาติ (อ่าน 1395) 02 เม.ย. 56
ประกาศ นักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือก แล้วประสงค์ศึกษาต่อ (อ่าน 1702) 01 เม.ย. 56
ประกาศสมัครคัดเลือก ร้านอาหาร (อ่าน 1382) 01 เม.ย. 56
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 (อ่าน 2122) 30 มี.ค. 56
รายละเอียด เอกสารที่ต้องนำมาวันมอบตัวนักเรียน (อ่าน 1546) 28 มี.ค. 56
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิจับสลากเข้าเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่1 (อ่าน 1875) 27 มี.ค. 56
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 2170) 27 มี.ค. 56
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือเรียนปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1616) 27 มี.ค. 56
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยม (อ่าน 1396) 22 มี.ค. 56
ประกาศ สอบราคาจ้างครูต่างชาติ (อ่าน 1330) 21 มี.ค. 56
ประกาศผลคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 1389) 21 มี.ค. 56
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล ผลการเรียนดี (อ่าน 1736) 20 มี.ค. 56
ครูผู้ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1530) 20 มี.ค. 56
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือก ระดับชั้น ม.1และ ม.4 (อ่าน 2368) 20 มี.ค. 56