ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วนประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบพิเศษ7ชั้น ร.ร.ปทุมคงคา สมุทรปราการ (อ่าน 1419) 30 ก.ค. 57
รายชื่อผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน วันที่ 10 ก.ค.2557 (อ่าน 1361) 09 ก.ค. 57
รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน วันที่ 10 ก.ค.2557 (อ่าน 1208) 09 ก.ค. 57
กำหนดการวันสถาปนาโรงเรียนและพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาปี2557 (อ่าน 1566) 03 ก.ค. 57
ประกาศนักเรียนสามารถดูผลการเรียนภาคเรียนที่2 ที่หน้าเว็บโรงเรียนได้แล้ว (อ่าน 1567) 15 พ.ค. 57
ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลง วันเรียนปรับพื้นฐาน เป็นวันที่ 6-10 และ วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2557 (อ่าน 1476) 18 เม.ย. 57
ประกาศแจ้งวันที่เรียนปรับพื้นฐาน เข้าค่ายปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4 และวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2557 (อ่าน 1703) 10 เม.ย. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับ ม.4 (อ่าน 2078) 01 เม.ย. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 (ความสามารถพิเศษ) (อ่าน 1517) 01 เม.ย. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 (นอกเขตพื้นที่บริการ) (อ่าน 1787) 01 เม.ย. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 (ในเขตพื้นที่บริการ) (อ่าน 2379) 01 เม.ย. 57
ประกาศ ผลสอบราคาจ้างครูต่างชาติ (อ่าน 1292) 31 มี.ค. 57
แจ้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่มีปัญหาใดๆ ติดต่อขอรับใบประกาศนียบัตร/ปพ.1 ตามรายละเอียด (อ่าน 1184) 30 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ทดสอบศักยภาพด้านความสามารถพิเศษ (อ่าน 1355) 25 มี.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างครูต่างชาติ (อ่าน 1226) 25 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิ์ทดสอบศักยภาพชั้นม.1และม.4 (อ่าน 1446) 25 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ทดสอบศักยภาพชั้นม.4 ศิลป์-ภาษา (อ่าน 1227) 25 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ทดสอบศักยภาพชั้นม.4 ศิลป์-คำนวณ (อ่าน 1128) 25 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ทดสอบศักยภาพชั้นม.4 วิทย์-คณิต (อ่าน 1277) 25 มี.ค. 57
ประกาศ สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1224) 25 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ทดสอบศักยภาพนักเรียนชั้นม.1 ในเขตพื้นที่บริการ (อ่าน 1312) 25 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ทดสอบศักยภาพชั้นม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ (อ่าน 1393) 25 มี.ค. 57
ประกาศ เลื่อนกำหนดการปรับพฤติกรรมนักเรียน (มาสายและถูกตัดคะแนนความประพฤติ) (อ่าน 1283) 05 มี.ค. 57
รับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษประเภทฟุตซอล ชั้นม.1 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1303) 25 ก.พ. 57
ตารางแผนงานปัจฉิมนิเทศ (อ่าน 1605) 24 ก.พ. 57
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการพิธีแจกประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นม.3และงานปัจฉิมนิเทศสังสรรค์แสดงความยินดีปีกา (อ่าน 1192) 24 ก.พ. 57
แจ้งเปลี่ยนแปลง ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 2/2556 (อ่าน 1205) 24 ก.พ. 57
รายละเอียดระเบียบการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1810) 28 ม.ค. 57
ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ ปีการศึกษา 2557 คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด (อ่าน 2569) 27 ม.ค. 57
ประกาศเรื่องขอเลื่อนการแข่งขันกิจกรรม"โบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 1"จากวันที่ 26 ม.ค.57เป็น9 มี.ค.57 (อ่าน 1159) 22 ม.ค. 57
ดำเนินการจ่ายใบประกาศผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2556 (อ่าน 1253) 25 ธ.ค. 56
ประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 1185) 13 พ.ย. 56
นักเรียนวงโยธวาทิตเข้าค่ายฝึกซ้อมระหว่างวันที่ 8-21 ต.ค. 2556 ที่ร.ร.ปทุมคงคา (เอกมัย) (อ่าน 1294) 09 ต.ค. 56
กำหนดการวันพบครูดูแลลูกภาคเรียนที่ 2/2556 วันที่ 10 พ.ย. 2556 ณ หอประชุมสมาคมยิ่งชวน (อ่าน 1245) 09 ต.ค. 56
กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-27 ต.ค. 2556 เปิดภาคเรียนที่ 2 วันที่ 28 ต.ค. 2556 (อ่าน 1258) 09 ต.ค. 56
ประกาศให้นักเรียนที่ติด 0 ร ดำเนินการแก้ไขกับครูประจำวิชาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2556 (อ่าน 1865) 07 ต.ค. 56
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างเอกวิชาฟิสิกส์และเอกวิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน 1426) 27 ก.ย. 56
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ(มส.)ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1859) 18 ก.ย. 56
ปฏิทินวิชาการและตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1351) 10 ก.ย. 56
อ่านประวัติรองผู้อำนวยการโรงเรียน นางยุวดี เกษตรสมบูรณ์ (อ่าน 1542) 14 ส.ค. 56